V

Visman edustaja

Visma

Lomarahavapaiden käsittely Payrollissa

29-11-2023 3:46 pm tekijä Visman edustaja

Alkuperäinen julkaisu tehty 16.02.2023, viimeisin päivitys tehty 16.02.2023.

Lomarahavapaat käsitellään Payrollissa kirjaamalla kertyneistä lomarahoista tarvittava määrä pois poissaolojen kautta. Ennen lomarahavapaiden käyttöönottoa tarkista alla olevat lomarahavapaiden käsittelyyn tarvittavien asetusten oikeellisuus.  

Poissaololajit

Lomarahavapaiden tallennusta varten poissaololajeista pitää löytyä oma poissaolon laji.

Poissaolonlaji.png

Lomasäännöt

Lomasäännöt -näkymässä määritetään lomalaskennassa käytettävät palkkalajit poissaololajin mukaan. Näitä määrityksiä ohjelma käyttää, kun poissaolojen kautta syötetään loma-, lomaraha- ja lomarahavapaapäiviä sekä lomakorvauksia.

Lomasäännöt.png

 

Lomasäännöt ja TES

Henkilön työsuhteet näkymän Lomasäännöt ja TES -välilehden tiedot on määriteltävä, jos halutaan seurata henkilön lomakertymiä tai tehdä lomamaksatusta sekä näihin liittyvää raportointia. Ilman määrittelyjä lomapäivät eivät kerry henkilölle, lomalaskenta ei onnistu eikä lomapalkkavelka-raportti toimi. Jos käytetään poissaolorekisterin kirjausten nousemista palkkalajin mukaan palkka-ajolle, pitää nämä määritykset olla tehtynä, jotta ketju toimii.

 

lomas-nn-t-ja-tes-img0001.png

Lomarahavapaan palkkalaji

Lomarahavapaita varten luodaan oma lomarahavapaa palkkalaji millä lomarahavapaa saadaan siirrettyä palkka-ajolle. Mikäli lomarahavapaa halutaan oikaista normaalista kuukausipalkasta niin määritellään palkkalajille myös lomarahavapaan määrä ja hinta sekä automaattinen kuukausipalkan oikaisu lomarahavapaan arvolla. 

 

HUOM! Laskentakaavat lisätään tällä hetkellä sovellustuen toimesta sillä perusteella miten itse määrittelette laskennan tapahtuvan. Esim. lomarahavapaan hinta on sama kuin maksettavan lomarahan tai se lasketaan todellisten työpäivien mukaan kuukausipalkasta yms.

Lomarahavapaapalkkalaji.pngLomarahavapaagenerointi.png

Lomarahavapaiden tallennus poissaolojen kautta

Käytetyt lomarahavapaat kirjataan poissaolojen kautta lomarahavapaaksi, aikaväliksi kirjataan ne päivät kun henkilö on vapaana ja määräksi muutetaan ne päivät mitkä vähennetään lomarahapäivistä eli lomarahapäivät pitää aina manuaalisesti käydä muuttamassa.

Poissaolonkirjaus.png

 

Palkka-ajon laskenta hakee tallennetut poissaolot ja tekee kuukausipalkan oikaisu kirjaukset määritysten mukaan.

Lomarahavapaapalkkaajo.png

 

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin